CV på svenska

CV in english

maria[at]mariasandlund.com 

Fotograf (till höger): Tobias BillFotograf (till vänster): Akanksha Pareek

Maria Sandlund (fd Sandberg) är utbildad Textildesigner med en BA i Textildesign från Textilhögskolan i Borås (2006) och en MFA i Design från HDK, Göteborgs Universitet (2010). Hon har också gått vävkurser på Sätergläntan och Kyoto, Japan (kasuri/ikatvävning, nassenvävning, växtfärgning). Hon specialiserar sig på knutna och vävda mattor men arbetar även med tryckta, vävda och stickade textilier såväl som illustration.

2007 var Maria anställd som mattdesigner på ett indiskt företag i Norra Indien under ett år. Halva tiden arbetade hon med att utveckla strukturer och mönster för företagets egna märke och halva tiden till att utveckla mattor för klienter över hela världen som Habitat, Tokyo Interiör och ABC Carpets New York. Hon har arbetat direkt i produktionen och haft ansvar för hela produktionskedjan från skiss, färgval och samarbete med färgmästare, materialval, strukturer och provvävning i tätt samarbete med provvävare på hindi, till färdiga mattor. 

Hållbar utveckling är en viktig fråga för Maria. Under masterstudierna fokuserade hon på att experimentera med textila naturmaterial som kan reducera kemikalier i både odling och inomhusmiljö såsom nässlor och hampa. Andra naturmaterial Maria arbetar med är ull, lin och siden men även till viss del ramie, bomull, bambu och torv. Som examensarbete fick Maria stipendier för att åka tillbaka till Indien och under fem veckor arbeta fram två handknutna mattor av ekologiskt nässelgarn från Nepal.

Under hösten 2010 studerade Maria en halvtidskurs i Humanekologi vid Göteborgs Universitet för att fördjupa och bredda sin kunskap i hållbar utveckling och global konsumtion. Hon arbetade även fram nya mattor på plats i Indien under två månader.

Våren 2011 startade hon sitt eget företag och ställde ut med egen monter på Stockholm Möbelmässa, UNG8 och med SWEDISH LOVE STORIES, arrangerad av Svensk Form, under Möbelmässan i Milano. 

I januari 2015 ställde Maria ut sin kollektion PANGAEA: Arctica-Antarctica finns från våren 2015 till försäljning i Nationalmuseums butik och från december 2015 i Butiken Republiken på Söder i Stockholm.

Maria arbetar just nu (hösten 2016) med skisser till sitt konstverk GAIA. Detta är det tredje verket i triptyken ODYSSEIA, tre textila verk om en resa om artificiell intelligens och mänskligheten - var det kan leda oss och vad det/vi kan bli. Verk nummer 1, GENESIS anno 2016, har broderats under 2015/2016 och medel söks just nu för att realisera skissen till verk nr 2, ANIARA.

Indien, Sverige och Japan är hennes tre favoritländer och största inspirationskällor. Maria tror på en djup kunskap i konstruktion av textilier såsom goda vävkunskaper, materialkännedom och skicklighet i mönsterrapportering. Det finns alltid något nytt att lära här och hon har en konstant hunger för att lära sig gamla och nya tekniker. Hennes textila uttryck innehar lika delar naivitet, storytelling, humor och poesi - ibland blandat med hennes intresse för natur och naturvetenskap.

Alla foton är tagna av Maria Sandberg om ingen annan fotograf nämns.
Logotyp är formgiven av min favorit-grafisk designer Hiroshi Kariya (MA från RCA).

Mail:
maria[at]mariasandberg.com 

Twitter:
[at]MariaSandlund

Instagram:
[at]mariasandlundtextiles 

 

Maria Sandlund (Sandberg maiden name) is a Textile Designer with both a BA in Textile Design from The Swedish School of Textiles (2006) and a MFA in Design from HDK, Gothenburg University (2010). She has also studied weaving courses in Sätergläntan (Dalarna, Sweden) and at Kawashima Textile School (japanese weaving techniques) in Kyoto, Japan. She is specializing in knotted and woven carpets. She also works with printed, woven and knitted fabrics as well as illustrations.

In 2007 Maria was employed as a Carpet Designer at an Indian company in North India for a year. Half of the time the job consisted of developing carpet samples for the company's own label and half of the time she and her Indian collegue followed instructions to make samples for clients all over the world such as Habitat, Tokyo Interior and ABC Carpets New York. She has been working directly in production with the weavers communicating in hindi, and engaged through the whole production chain from the very first sketch to full carpet sample.

Sustainability is an important issue for Maria. During her MFA she has been focusing on experimenting with materials that can reduce chemicals in both cultivation and indoor environment such as nettle and hemp. Other natural materials that Maria is working with are wool, linen and silk as well as some ramie, cotton, bamboo and peat. As final degree project Maria got scholarships to go back to India and develop two handknotted carpets with ecological nettle yarn from Nepal.

During autumn 2010 Maria was studying a halftime course in Human Ecology at Gothenburg University to broaden her knowledge in sustainability and global consumtion. She also stayed in India for two months to develop new carpets.

In spring 2011 she started up her own company as well as exhibited at Stockholm Furniture Fair, UNG8 and with SWEDISH LOVE STORIES, arranged by Swedish Form Association, during Milan Design Week.

In january 2015, Maria exhibited at Young Designers Formex with her collection PANGAEA Arctica-Antarctica. Retailers of plaids and towels from this collection are the National Museum Shop in Stockholm (from spring 2015), and Butiken Republiken at Söder in Stockholm. 

Maria is currently (autumn 2016) working with sketches of GAIA, the third artwork in a series of three tapestries called ODYSSEIA, a journey about A.I. and humanity - where it could take us and what it/we could be.
The first artwork in the series, GENESIS anno 2016, was embroidered and completed in 2016. She is currently seeking funding to make the second artwork ANIARA from sketch into textile artwork.

India, Sweden and Japan are her three favourite textile countries and biggest inspiration sources. Maria believes in a deep knowledge in construction of fabrics such as good weaving skills, material knowledge and pattern repeat skills. She always wants to improve this and has a constant hunger for learning old and new techniqes. Her textile expressions bear equal parts of naivitivity, storytelling, humour and poetry - sometimes mixed with her interest in nature and nature science.

All photos on this webpage are taken by Maria Sandberg, unless other persons are mentioned.
Logo is created by my favourite Graphic designer and Artist Hiroshi Kariya (MFA from RCA), currently working in Marseille.

Welcome to email me:
maria[at]mariasandberg.com 

Twitter:
[at]MariaSandlund

Instagram:
[at]mariasandlundtextiles