Main | Konstnärsnämndens arbetsstipendium! »
fredag
nov232018

Utvalt i Skåne - Form/DesignCenter Malmö - Trelleborgs Museum!

Genesis - skånsk tvistsöm från Arraiolos

I somras premiärvisades den jurybedömda vandringsutställningen Utvalt i Skåne på Form/DesignCenter i Malmö. Mitt bidrag Genesis, första delen i min triptyk om artificiell intelligens - vart den kan föra oss och vad den/vi kan bli, visas i denna utställning som arrangeras av Hemslöjden, Konsthantverkcentrum och Form/DesignCenter i Malmö.

För två veckor sedan öppnades utställningen på Trelleborgs Museum och visas där fram till den 20:e januari 2019.

Utvalt i Skåne syftar till stimulera utvecklingen inom området i Skåne, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. I denna utställning är det just min valda textila teknik och hantverket som får ta fokus. Tvistsöm är en teknik som traditionellt sett har varit särskilt populär i Skåne. Jag som mest håller på med vävning och mattor upptäckte däremot tekniken först när jag hittade en bok om arraiolosmattor - portugisiska tvistsömsmattor. 

 


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>