Main | Konstnärsnämndens arbetsstipendium! »
fredag
nov232018

Utvalt i Skåne - Form/DesignCenter Malmö - Trelleborgs Museum!

Genesis - skånsk tvistsöm från Arraiolos

I somras premiärvisades den jurybedömda vandringsutställningen Utvalt i Skåne på Form/DesignCenter i Malmö. Mitt bidrag Genesis, första delen i min triptyk om artificiell intelligens - vart den kan föra oss och vad den/vi kan bli, visas i denna utställning som arrangeras av Hemslöjden, Konsthantverkcentrum och Form/DesignCenter i Malmö.

För två veckor sedan öppnades utställningen på Trelleborgs Museum och visas där fram till den 20:e januari 2019.

Utvalt i Skåne syftar till stimulera utvecklingen inom området i Skåne, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. I denna utställning är det just min valda textila teknik och hantverket som får ta fokus. Tvistsöm är en teknik som traditionellt sett har varit särskilt populär i Skåne. Jag som mest håller på med vävning och mattor upptäckte däremot tekniken först när jag hittade en bok om arraiolosmattor - portugisiska tvistsömsmattor. 

 


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>