textile portfolio > woven textiles - garbo woven jaquard furniture cloth